avq 11, 2020 12:04 Asia/Tehran
  • Beyrutdə Livani 350 qılə yarəjə bə İroni Sıə Ovşıməpoə(helale əhmər) səhroə noxəşxonə muraciətışon kardə.

Beyrutdə,İroni sə ovşıməpoə cəmiyəti səhroə noxəşxonə mudir,Beyrut porti tıpımon hadisədə 350 qılə yarəjə iyən ziyan vindəkəson bə ım noxəşxonə muraciət kardeku xəbəş doə.

Beyrutdə,İroni sə ovşıməpoə cəmiyəti səhroə noxəşxonə mudir,Beyrut porti tıpımon hadisədə 350 qılə yarəjə iyən ziyan vindəkəson bə ım noxəşxonə muraciət kardeku xəbəş doə.

Bə İRNA xəbon əsosi Beyrutdə İroni sə ovışməpoə (Helale əhmər) cəmiyəti səhroə noxəşxonə mudir Muhəmməd Bağer Muhəmmədi votışe:ım odəmon şanbə rujnəku desbə 2 şanbə ruji Beyrutı Zahiyə məntəğədə Livanı milli ali məktəbi kənoədə bə ım noxəşxonə muraciətışon kardə və bəvon xıdmət rusniyə bə.

 

komment