avq 13, 2020 07:52 Asia/Tehran
  • Ruhani bə Məkron votışe:Avropa,Amerkə tələdə qiriftor nıbo.

İron İslam Respublika prezdent de Fransə prezdenti təşkil doə votımonədə işarəş karde Amerkə fəaliyyəton həmmişə,atom sazışi arəku bardeyu bə və votışe:Avropa bəpe Amerkə siyasətonku itaət nıkə və ım məmləkəti tələdə qiriftir nıbo.

İron İslam Respublika prezdent de Fransə prezdenti təşkil doə votımonədə işarəş karde Amerkə fəaliyyəton həmmişə,atom sazışi arəku bardeyu bə və votışe:Avropa bəpe Amerkə siyasətonku itaət nıkə və ım məmləkəti tələdə qiriftir nıbo.

İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani zinə de telefoni vositə de Fransə prezdent Emanoel Məkron əlağə qəteədə votışe:bə əmniyyət şura 2231 ğətnamə əsosi,oktiyabri 18 minnə rujiku bə İroni zid silah sanksiya bəpe peqətə bıbo və votışe:ə ğətnamədə ki Amerkəvıjon bə İ bə millət əmniyət şura məsləhətışon doə əmniyyət şura 2231 ğətnamə bə lınqi ji noeye və həmmə məmləkəton mincumlə 4+1 de şiddəti dəy muxalifət kardən.

Prezdent Ruhani votışe:bə ım məsələ diğğət doeədə ki Amerkə 2 sor çimi bə nav atom sazışiku xaric bə,ım sazışi,ğanonon istifadə cəhətdə heç qılə həxış ni.

 

 

təğ

komment