Nov 23, 2020 13:13 Asia/Tehran
  • İroni silahinə ğıvvə:bəsic deşmenon fitnəqərə hərəkəton vəy qəteyu bə kar omə təşkilatonku qıleniye.

Həmzəman de bəsic haftə mınosibəti,İron İslam Respublika silahinə ğıvvon qıləy bəyonotdə bəsicış İroni milləti barzə erj və deşmenon fitnəqərə hərəkəton vəy qəteyu bə kar omə təşkilatonku qıleni zınəşe.

Həmzəman de bəsic haftə mınosibəti,İron İslam Respublika silahinə ğıvvon qıləy bəyonotdə bəsicış İroni milləti barzə erj və deşmenon fitnəqərə hərəkəton vəy qəteyu bə kar omə təşkilatonku qıleni zınəşe.

Bə İRNA xəbon əsosi de bəsic haftə mınosibəti İron İslam Respublika silahinə ğıvvə zinə qıləy bəyonotdə de ım haftə mınosibəti bə bəsicion təbrikış vote və çəy dəvomədə oməy 1358 nə sori azər manqi 5 nə ruji  İron İslam Respublika təsis əkə mərhum imo Xomeyni ğərol ki dıştə nığılə tədbiri İron İslam Respublika mığəddəsə  nizomi deşmenon təhdidi vədə vində be,dəy mubarizə bardeyu bəsic və 20 milyoniyə ğıvvə  təşkil be əmrış do və ım məsələ bois be bəsic,İroni İslamiyə inğilabi qıləy dəvomin və bə kar omə təşkilat bıbo.

 

 

Tags