Jan 21, 2021 23:55 Asia/Tehran
  • Zərif: Tramp bə tarixi xəşəldon əlovə be.

İroni xarıci vəzir bə Donald Trampi prezidentəti dıvrə bə oxo rəse işarəş karde və votışe: Amerkə prezident və çəy xarıci vəzir bə tarixi xəşəldon əlovə bıən.

Bə Fars aqentiyəti raporti əsos Muhəmməd Cəvad Zərif ıştə tojə Tuvitter mesajədə bə İroni Sepah Ğuds təşkilati nakonə fərmondə şəhid Ğasim Suleymani terrorədə Donald Tramp və Mayk pompeo sərostə roli işarəş karde və nıvıştışe: Tramp, Pompeo və çəy həmkaron de bədnuməti bə tarixi xəşəldon əlovə bıən əmmo Suleymani num nur doydə.

Zərif ğeydış karde: şəhid Suleymani yod iyən çand həzo nəfəri num ki de Amerkə iğtisodi, dıvləti və səhiyyəvi terrorizm ya xot Tramp və çəy mıttəfiğon cinoyəton jintonədə zion vindışone, kıştə bıən ya ıştə həxiku məhrum mandən həmmişə bənə nuri rişədorin, ğasbu Vaşinqtonədə bo tojə kəson dərs bıbu.

İroni Sepahe Ğuds təşkilati nakonə fərmondə Qeneral mayor Ğasim Suleymani ki de İraği dıvləti rəsmi dəvət miladi 2020-ə sori Yanvari 3 bə ım kişvər səfərış kardə be, Bəğdad airporti ətrofədə de Amerkə terroris iyən təcavuzkorə ğıvvon həvo həmlə və de İraği Həşdu-Şəəbi muğavimət təşkilati muavin Əbuməhi-Əl-Muhəndis iyən co 8 nəfər muğavimət rəzməndəon bə ico şəhid be.

Terampi 4 sornə behron icodəkə prezident dovran zinə şəv bə oxo rəsə.

Tags