Jan 22, 2021 13:46 Asia/Tehran
  • Zənqənə:Tramp bə İroni ixracat mane icod kardeş nıznə.

İroni nat vəziri votışe: Donald Trampı həmə cəhətinə fəaliyəton kənoədə əv karde nıznəşe İroni nati ixracati bə sıfr rosne.

İroni nat vəziri votışe: Donald Trampı həmə cəhətinə fəaliyəton kənoədə əv karde nıznəşe İroni nati ixracati bə sıfr rosne.

Bə İRNA xəbon əsosi Bijən Zənqənə cumə ruji  Nat,qaz,stansiya iyən nat kimiya 25 nə nımayeşqah okarde mərasimədə işarəş karde hərçənd deşmenon çimi domoədə bin ki İroni nati ixracati bə sıfr bırosnon  ne ım ki nati ixracati bə sıfr rosneşon nıznə bəlkə natə məhsolon ixracatdə tarixədə bə həmməysə bəpeə rəğəm rəsimon.

Zənqənə votışe: korona pandemiya vocodəndə İron bə səhiyə protokolon əməl kardeədə nati ixracatış dəvom do və deşmenon problem təşkil karde  heç qıləy maneış icod karde nıznə.

 

İroni nat vəziri əlavəş karde  İroni nat sənaye ehtiyaconku 70 faiz İronıjə şirkəton tərəfo təmin bedə.

 

 

Tags