Jan 25, 2021 14:01 Asia/Tehran
  • Zərif:Fars dıyo məntəğə bə votımon və həmkoəti ehtiyociş heste.

İron İslam Respublika xarici koon vəziri votışe: Fars dıyo məntəğə bə votımon iyən həmkoəti və məntəğə məmləkəton miyonədə bə iyandı bovə pəydo karde metodon ehtiyocişon heste.

İron İslam Respublika xarici koon vəziri votışe: Fars dıyo məntəğə bə votımon iyən həmkoəti və məntəğə məmləkəton miyonədə bə iyandı bovə pəydo karde metodon ehtiyocişon heste.

İron İslam Respublika xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə şanqo bə Boku daxil bə vaxti votışe: ım səfərədə əsosə mevzo məntəğədə həmkoətion bəhse ki Tehroniyu veyə əhəmmiyyətış heste və əlavəş karde məntəğəiyə həmkoətionru muzakirə de ım məmləkəton ki de İron İslam Respublika 2 tərəfə, ve çok və nezə rabitəşon heste ,çı səfəri muhimmə hədəfonədəy.

Zərif eyne holədə traznitiyə məsələon və şimal-cənub iyən cənub-ğərb nəğliyat dəhlizi komil kardeş mincumlə çı səfəri muzakiron coqlə mehvərış elan kardə və əlavəş karde Azərbaycan Respublikaku əlavə, navədə bə vəy omə rujonədə bə Rusiyə,Ermənistan, Qurcistan və haftə oxoədə həm mumkine bə Tırkiyə səfər bıkəm.

Muhəmməd Cəvad Zərif ğərore ımruj de İlham Əliyev, Ceyhon Bayramov, Şahin Mıstəfayev vindımon və votımon dəvono və çı səfəri oxoədə Boku  şəhro bə Maskva bışon ta de Rusiyə rəsmi şəxson həm vindımon dəvono.

 

Tags