Jan 26, 2021 14:18 Asia/Tehran
  • Perspolisi 6 qılə fitbolist Asiya vıjniyə bıə komandaədə huzurışon heste.

İroni Perspolis fitbol komanda 6 qılə varzışkar 2020 nə sori Asiya ğəhrəmanon liqa vijniyə bıə komandaədə ğərorışon qətə.

İroni Perspolis fitbol komanda 6 qılə varzışkar 2020 nə sori Asiya ğəhrəmanon liqa vijniyə bıə komandaədə ğərorışon qətə.

Bə Fars aqentəti xəbəron əsosi Asiya ğəhrəmanon liqaədə İroni Perspolis fitbol komanda zumandə huzuri xoto iyən ım musabığonədə 2 minnə vırə qəte bəpeştə Asiya fitbol konfedrasiya sayt  2020 nə sori ım ğitə ğəhrəmanon liqa vıjniyə bıə  komandaədə Perspolisi 6 qılə fitbolisti nomış ğeyd kardə.

Hamed Lək,Səid Ağaei,Huseyn Kənanizadeqan, Şoca Xəlilzadə(Perspolisi nakonə fitbolist və Əlriyanı ısətnə fitbolist) iyən  Məhdi Əbdi Perspolisi 6 qılə fitbolistin ki 2020 nə sori Asiya ğəhrəmanon liqaədə bən və vıjniyə bıə komandaədə ğərorışon qətə.

 

Tags