Jan 27, 2021 11:00 Asia/Tehran
  • Zərif:Ğərəbaği məsələ məntəğə sulh və dustiyətiyu qıləy fırsəte.

İroni xarici koon vəziri votışe: Ğərəbaği bıhron, Tehron və Maskva mıştərəkə niqərani nomo,Rusiyə bə miyon dəşeədə həl be və ısət məntəğədə sulh və dustiyətiyu qıləy fırsəte.

İroni xarici koon vəziri votışe: Ğərəbaği bıhron, Tehron və Maskva mıştərəkə niqərani nomo,Rusiyə bə miyon dəşeədə həl be və ısət məntəğədə sulh və dustiyətiyu qıləy fırsəte.

Bə İRNA xəbon əsosi İroni xarici koon vəzir Muhəmməd Cəvad Zərif zinə de Rusiyə xarici koon vəzir Srqey Lavrov təşkil doə iclosədə Ğərəbaği munağişədə bə miyon dəşe xoto Rusiyə prezdentiku təşəkkurış karde və əlavəş karde Ğərəbaği bıhron,Tehron və Maskva mıştərəkə niqərani be ki ısət məntəğədə sulh və dustiyətiyu qıləy fırsəte.

Rusiyə xarici koon vəzir Lavrov həm ım vindımonədə bə Tehron-Maskva çokə rabitə işarəş karde və votışe: ım iclosədə Ğərəbaği məntəğə vəziyyət,İroni atom sazış, Suriyə və Əfğanistanı məsəlon həl karde iyən Fars dıyo məntəğə məsəlon həxədə muzakirə dəvarde.

Zərif,məntəğədə ıştə səfəri dəvomədə zinə , 2 tərəfə və məntəğə məsəlon həxədə muzakirə dəvoneyu bə Maskva səfərış kardə.

 Zərif ımruj bə Ermənistan şə və ğərore bə Qurcistan iyən Tırkiyə həm səfər bıkə.

 

Tags