Feb 25, 2021 09:40 Asia/Tehran

Bə Həzrət Əmir Əl-Muminin(ə)-i milad ruji sorəqardışi xoto.

İron İslam Respublika Telerədyo tərəfo dınyo şiəyon 1-nə imom Həzrət Əmri-Əlmuminin(ə)-i milad ruji sorqardımoni bə həmmə mısılmonon, dınyo ozodtələbon iyən həmzıvonə tolışon xuxusi bə həmmə tolışə zəhmətəkəşə pıəon təbrik ərz kardıdəmon.

Tags