Mar 03, 2021 13:04 Asia/Tehran
  • Ruhani:atom sazış de şuar hifz karde əbı ni, bəpe əməl bıki.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: İron atom sazışi həxədə əməliyə hərəkəton çəş kardə və votışe: atom sazış de şuar hifz əbı ni.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: İron atom sazışi həxədə əməliyə hərəkəton çəş kardə və votışe: atom sazış de şuar hifz əbı ni.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika prezdent Həsən Ruhani ımruj devlət heyəti iclosədə işarəş karde Amerkə ısətnə devlət bə nakonə devləti səhvə roon etirafış kardə və əlavəş karde ironiyu həmməysə muhimmə əsl sanksiyaon peqəte və İroni huğuği bərpo kardeye əmmo hələ Amerkə devləti tərəfo ciddiyə hərəkət əncom bə ni.

Prezdent Ruhani votışe: əqər Amerkə həmmə sanksiyaon peqəto İron dərhal ıştə həmmə təəhodon icra bəkay və əlavəş karde Amerkə və Avropa şuar dodən və votdən pidəmon bə atom sazış oqardəmon əmmo şuar vəs ni , bəpe əməl karde məğamədə daxil bıbon.

İron İslam Respublika prezdent eyne holədə bə sioniston təsir noe Amerkə navnə prezdent Donald Trampı ğərolonədə işarəş karde və votışe: əv zahirədə şuar dodə be və votdə be Amerkə əvvəle, əmmo əməldə sioniston əvvəl bin, radikaləti 2 minnə baxşədə be, erğçiyəti 3 və Amerkə 4 minnə vırədə be, sioniston trampışon bə xətoə ro  eğandə be və əy bə səhvə xəti tərəf bardə bin.

 

 

Tags