Mar 04, 2021 13:39 Asia/Tehran
  • De mucahidə alim ğazi şeyx Əhməd Əlzeynı bə rəhmət şe mınosibəti islami inğilabi yolə rəhbəri səbəsəlomətə mesaj.

İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri bə Livani hizbulla yoli qıləy mesaj vığandeədə Livanədə de mıslmonon alimon icma heyəti rəisi bə rəhmət şe mınosibəti təsliyətış vote.

İslamiyə inğilabi yolə rəhbəri bə Livani hizbulla yoli qıləy mesaj vığandeədə Livanədə de mıslmonon alimon icma heyəti rəisi bə rəhmət şe mınosibəti təsliyətış vote.

İslami inğilabi yolə rəhbəri Həzrət Ayətullah Xamenei zinə bə Livani hizbulla yol sed Həsən Nəsrulla vığandə mesajədə mucahidə alim ğazi şeyx Əhməd Əlzinı bə rəhmət şe mınosibəti xoto bə yolə alimon və çəy ailə iyən duston və şoqirdon səbəsəlomətiş do.

Islami inğilabi yolə rəhbəri votışe: əçəy məsuliyət ğəbul bıkə və alimanə mudafiə mərhum imom Xomeyni inğilabiku iyən  mığavimətiku mıdofiə ki bə istikbar və siyonizmi zid be, də çəy zumandəti bə istikbari zid mubarizonədə ki məntəğə milləton  dılədə dırozə soronədə muşahidə be heç vaxti mığavimətı tarixiyə xarirəonku yoddə benibəşe.

Həzrət Ayətullah Xamenei əlavəş karde az tojədən bə Livani millət və xususi çəy duston və həmrəzmon, Livani mıslmonon alimon  icmaədə təsliyət votedəm və mıtəalə Xıdoku ə mərhumiyu ilahiyə rəhmət tələb kardəm.

Şeyx Əhməd Əlzeyn Livani sınniyə alimonku və Seyda şəhri nakonə şəriyə hakim və Livani alimə mıslmonon cəmiyyəti heyəti rəis bə.

əv məntəğədə bə sioniston zid dıştə siyasəton məşhur be və Ğudsı ozodətiyu yeqanə ro mığavimət zındə be və ıştə mubarizəonədə sionist rejimi tərəfo de terror hədəfi iyən cur bə curə əzob əzyəton dim bə dim be.

Şeyx Əhməd Əlzeyn 3 şanbə ruji bə rəhmət şe.