Mar 08, 2021 11:13 Asia/Tehran

İroni tib elmon universeti rəis İroni Korona peyvəndi tosə bəharə fəsli oxo hevuj surəti bə istihsol rəseyku xəbəş do.

İroni tib elmon universeti rəis Cəlil Kuhpayəzodə bə İran Peres aqentiyəti doə mısohibə cərəyonədə xəbəş do ki bəharə fəsli oxoyku İroni Korona vaksin hevuj surəti istihsol iyən bə hədəf cəmiyəti jey bıbu.

İroni tib elmon universeti rəis çı Rusiyə sputnik korona peyvəndi barədə həm əlovəş karde ki: ım vaksin tosə bə ısət hiç bevəc təsironış bə ni və hətto 92 faiz Koronavirusi vədə ıştəniku muğavimət nışo doəşe.