Jul 30, 2021 12:15 Asia/Tehran

Ğomədə bıə Həzrət Məsumə(s) hərəmədə Ğədır-Xum yolə idi mərosimon.

Zinə Zil-Həccə manqi 18 Mısılmonon vey yolə idonku qıləyni Ğədir Xumi bərəkətinə idə ruj be.

Ğədir Xum Məkkə iyən Mədinə miyono qıləy məntəğəy ki İslami pəyğumbər(s) Həccətul-Vidaədə(yəni ıştə əzizə umri oxonə Həccədə) dıyo şiəyon i minnə İmom, Həzrət İmom Əli(ə)-i ıştə bəpeştə çı İslamiyə umməti Vəli elanış kardə.

Tags