Aug 02, 2021 11:25 Asia/Tehran
  • 20 milyon xariciyə peyvənd bə İron daxil bə.

İroni xarici koon vəziri ixtisadiyə koon muavin təğribən 20 milyon doza xariciyə peyvəndi bə məmləkət daxil kardeku xəbəş do.

İroni xarici koon vəziri ixtisadiyə koon muavin təğribən 20 milyon doza xariciyə peyvəndi bə məmləkət daxil kardeku xəbəş do.

Bə cıvonə jurnaliston klobi xəbon əsosi Rəsol Muhacir zinə votışe: təğribən 20 milyon doza xariciyə peyvənd bə məmləkət daxil bə və niqəranəti vırə ni.

İroni xarici koon vəziri ixtisadiyə koon muavin, peyvənd və səhiyə təchizaton təmin kardeyu bə xarici koon vəzorətxonə fəaliyəton işarə kardeədə votışe: ım 20 milyon doza  peyvənd korona pandemiya əvvəliku  mıxtəlif məmləkətonədə peyvəndi soxte bino neədə bə məmləkət daxil bə.