Sep 10, 2021 12:40 Asia/Tehran

İron İslam Respublika prezdenti votışe:ovı məsələ, məmləkəti xəyli ostanon probleme və ım məsələ devlətdə xususi təğib kardəmon.

İron İslam Respublika prezdenti votışe:ovı məsələ, məmləkəti xəyli ostanon probleme və ım məsələ devlətdə xususi təğib kardəmon.

Bə İRANPress aqentəti xəbon əsosi İron İslam Respublika prezdent sed İbrahim Rəisi ımruj bə Təbəs şəhrstan daxil bə vaxti votışe: kırtə mıddət iyən bılandə mıddətə bərnamonədə mincumlə Ommanı dıyo ovi ovıştıne, planon bərnamədə heste ta cəmaəti bə ovə mənbəon rəse problemon həl bıbon.

 

 

Tags