Sep 13, 2021 10:31 Asia/Tehran

Mərkəzi ostani Savə Əbdullahabad ğullə həmməysə ğədimi iyən muhimmə ğulləy ki, çı Savə hakimi boğinə saray əyo mevcude.

Tags