Sep 16, 2021 10:41 Asia/Tehran
  • penc milyon doza korona peyvənd bə İron daxil bə.

İroni sıə ovşımə poə cəmiyyəti rəis 5 milyon doza korona peyvəndi bə məmləkət daxil beku xəbəş do.

İroni sıə ovşımə poə cəmiyyəti rəis 5 milyon doza korona peyvəndi bə məmləkət daxil beku xəbəş do.

Bə cəvan jurnaliston klobi elani əsosi Kərim Hemməti çı cəmiyyəti tərəfo korona peyvəndi 3 minnə yolə bo daxil kardeku xəbəş do və votışe: ımruj 5 şanbə qıləy 5 milyon doza bo bə İron daxil beədə cəmi ım cəmiyyət dəvardə 5 manqiku desbə ısət 35 milyono 390 həzo doza peyvənd bə məmləkət daxilış kardə.

İroni sıə ovşımə poə cəmiyyəti rəisi əlovəş karde ım bo mərhom İmom Xomeyni aeroportədə bə səhiyyə vəzorətxonə təhvil doə bə.