Sep 20, 2021 10:05 Asia/Tehran

Kohkoliye-Buyurəhmədi ostanədə bıə Kəmərduği şulə, fərəhbaxşəkə,barz və mehtəşəme və qıləy turistikə mənzərəş heste.

Tags