Sep 25, 2021 10:13 Asia/Tehran
  • Tojə təhsiliyə sori zanq qıni.

1400-1401 minnə təhsiliyə sori bino be zanq de İron islam respublika prezdenti huzuri Şəhre rey qıləy məktəbədə 16 milyon tələbəyu bə sədo omə.

1400-1401 minnə təhsiliyə sori bino be zanq de İron islam respublika prezdenti huzuri  Şəhre rey qıləy məktəbədə 16 milyon tələbəyu bə sədo omə.

Bə İran Press aqentəti xəbon əsosi sed İbrahim Rəisi ımruj “şəhre rey”  şəhid Foladqər Salehabad məktəbədə şaqirdon miyonədə hozzı bı və təhsiliyə sori bino be zanqış jə.

Prezdenti dəftərxonə rəis Ğolamhuseyn İsmaili, təhsil vəzorətxonə səvon Əlirıza Kazimi ım mərosimədə huzurışon hest bı.

Devlət heyəti uzvonku çandə nəfər ımruj mıxtəlif məktəbonədə, təhsiliyə sori 1 minnə ruji şaqirdon miyonədə bən.