Oct 05, 2021 13:39 Asia/Tehran
  • De İslami inğilabi yolə rəhbəri huzuri Xıdo-Rəsul(s) bə rəhmət şe iyən Həzrət İmom Həsən Muctəba(ə) şəhodəti sorəqardışi mərosim bərpo be.

Xıdo rəsul(s) bə rəhmət şe və sebte əkbər Həzrət İmom Həsən Muctəba(ə) əzodoriyə mərosim ımruj sıb mərhum İmom Xomeyni Huseyniyədə de İslami inğilabi yolə rəhbəri, Həzrət Ayətullah Xamenei huzuri bərpo be.

Xıdo Rəsul(s) bə rəhmət şe və sebte əkbər Həzrət İmom Həsən Muctəba(ə) əzodoriyə mərosim ımruj sıb mərhum İmom Xomeyni Huseyniyədə de İslami inğilabi yolə rəhbəri, Həzrət Ayətullah Xamenei huzuri bərpo be.

Bə İslami inğilabi yolə rəhbəri dəftərxonə məlumat ərosnə mərkəzi xəbon əsosi Huccətulislam vəlmuslimin Ali ıştə ehandımonədə Xıdo Rəsul(s)-mış pərvərdiqari həmməysə yolə təcəlli və zuhurış zınə və votışe: ə mığəddəsə vocodi həmməysə çok təğdim bıkə Xıdavəndə xalığe ki kərimə ğıronədə peyğəmbərış, millətiku, milləti miyonədə, millətiyu dıl əsut və əvoni hidayət kardeyu cəhd bıkə iyən de mominon rəof və ve mehrbanış zınə.

Eyne holədə Əhle beyt(ə) məddah nohə iyən mısibəti zikrış hande.