Oct 18, 2021 13:59 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə bə Koronavirusi mardə kəson miğdor bə 197 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 124075 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 11396 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin.

İronədə tosə bə ısət 5784815 nəfər Koronavirusi qətəşone.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 48474187 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 24169335 nəfər həm de 2 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 72643522 nəfər tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndi jəşone.

Tags