Oct 20, 2021 13:44 Asia/Tehran
  • Vilayət hərimi fədaiyon həvoiyə zumandəti 10 nə məşğ dəvordoniyə bəbe.

İron İslam Respublika həvoiyə silahinə ğıvvon “hərime vilayət fədaiyan zumandəti nomo bıə 10 nə hərbiyə təlim devrə bərpo bəbe.

İron İslam Respublika həvoiyə silahinə ğıvvon “hərime vilayət fədaiyan zumandəti nomo bıə 10 nə hərbiyə təlim devrə bərpo bəbe.

Bə həvoiyə silahinə ğıvvon umumiyə rabitə mərkəzi  xəbon əsosi silahinə ğıvvon vilayət hərimi fədaiyan zumandəti 10 nə hərbiyə təlim devrə 1 minnə kərəyu həmmə həvoiyə mərkəzon həmkoətiədə və de İsfihanı şəhid Babaei,Təbrizı şəhid Fəkori, Dezfolı şəhid Vəhdəti, Bəndərəbbası şəhid Əbdulkərimi və Boşehri şəhid Yasini mehvəriyyət maştə 5 şanbə bino bəbe.

 

Tags