Oct 21, 2021 14:46 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 167 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 124423 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 13308 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin.

İronədə tosə bə ısət 5809967 nəfər Koronavirusi qətəşone ki çəvonku 5347483 nəfəri hol-əhvol çok be.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 49374208 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 26006109 nəfər həm de 2 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 75380317 doza tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndi jəşone.

Tags