Oct 25, 2021 14:17 Asia/Tehran
  • İronədə Koronavirusiku oxonə xəbon.

İroni səhiyyə vəzarətxonə elanış karde: dəvardə 24 saəti mıddətədə Koronavirusiku mardə kəson miğdor bə 171 nəfər rəsə.

Bə İrib raporti əsos ısət ım pandemiya nəticədə İronədə mardə kəson miğdor bə həm 125223 nəfər rəsə.

Xəbə omə ki tojədən 9174 nəfər bə Koronavirusi mıbtəlo bıə kəs İronədə peydo bin.

İronədə tosə bə ısət 5860844 nəfər Koronavirusi qətəşoneş

Bə İroni səhiyyə vəzorətxonə elani əsos, İronədə Korona peyvəndi jə dozaon miğdor 80 milyoniku həm dəvarde.

Bə oxonə statestikaon əsos, tosə bə ısət 50843578 nəfər İronədə Koronapeyvəndi iminnə doza jəşone iyən 29503783 nəfər həm de 2 minnə doza jəe vaksinə bıən, ım yəni 80406788 doza tosə bə ısət İronədə Korna peyvəndi jəşone.

Tags