Oct 26, 2021 14:18 Asia/Tehran

İron İslam Respublika prezdenti votışe: Filləndiya və Avropa ittifağ bəpe Amerkə təziğon və i tərəfə hərəkətonku itaət nıkə.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: Filləndiya və Avropa ittifağ bəpe Amerkə təziğon və i tərəfə hərəkətonku itaət nıkə.

Bə İranpress aqentəti xəbon əsosi sed İbrahim Rəisi zinə Filləndiya İronədə bıə tojə səfir Kari Kahiloto etımodnomə  se vaxtədə votışe: ommidvarimon Avropa ittifağ və Avropaiyə məmləkəton karde bıznon, stratejikə istiğlali roədə inkişaf karde və ıştəni Amerkə ğeyre ğanoniyə siyasətonku  co bıkə,

Çun ki i tərəfə siyasəton bə dınyo nəf ni.

 

 

Tags