Oct 27, 2021 09:35 Asia/Tehran
  • Əli Bağıri bə Brussel şə.

İron İslam Respublika xarici koon vəziri siyasiyə muavin Əli Bağıri zinə əsrə vaxti atom sazışi bərpo kardeyu de Avropa itifaği rəsmi şəxson vindımon və votımon kardeyu bə Belçika paytəxt Brussel daxil be.

İron İslam Respublika xarici koon vəziri siyasiyə muavin Əli Bağıri zinə əsrə vaxti  atom sazışi bərpo kardeyu de Avropa itifaği rəsmi şəxson vindımon və votımon kardeyu bə Belçika paytəxt Brussel daxil be.

Bə İRNA xəbon əsosi Bağıri bə elan kardə bərnamə əsosi ğərore ımruj  atom sazışi mıştərəkə kamisiya həmohənq bıkə şəxsədə vindımon dəvono.