Dec 01, 2021 13:26 Asia/Tehran

İron İslam Respublika prezdent devlət və məclisi mıştərəkə iclosədə votışe:ğanun ədoləti icra karde mehvəre.

İron İslam Respublika prezdent devlət və məclisi mıştərəkə iclosədə votışe:ğanun ədoləti icra karde mehvəre.

Bə İranpress aqentəti xəbon əsosised İbrahim Rəisi ımruj de məclis ruji mınosibəti, məclis və devləti mıştərəkə iclosədə votışe: ğanon ədoləti mehvəre və ha əndozə ğanon icra bıbo ədolət bərğəror bə.

Prezdent Rəisi bə ğanon noe bənə məclisi həmməysə muhimmə vəzifə işarəş karde və ıştə qəpon dəvomədə əlovəş karde ictimaiyəti hərəkət kardeyu ro bino karde məclisi ve muhimmə vəzifonkoy.

Prezdent rəisi əlovəş karde ımruj məclis milləti iradə və sədo nışonəy və ğanon noe məclisi fəaliyyətonku qıləy baxşe və həmmə bəpe çəy icrayu ıştəni vəzifədo bıkən.

İron İslam Respublika prezdent bə şəhid Mudərresı şəhodəti sorəqardış və məclisi ruj işarə kardeədə mənəviyyət və siyasəti umjən kardeş ım şəhidi jimoni həmməysə muhimmə baxşış zınə və votışe: din insonon jimoni idarə karde bəzne və çəy həmmə ehtiyoconru cəvobış heste.

 

Tags