Jan 10, 2022 13:04 Asia/Tehran
  • İnğılobi Yolə Rəhbəri Dey manqi 19-ə ruji  ğıiyomi sorəqardışədə  de Ğomi millətı virtual  rabitədə bıə ehandımon

İnğılobi Yolə Rəhbəri Dey manqi 19-ə ruji ğıiyomi sorəqardışədə de Ğomi millətı virtual rabitədə bıə ehandımon

Tags