Jan 13, 2022 13:19 Asia/Tehran
  • Sərləşkər Musəvi:Mığəddəsə mudafiə təlimaton ımrujnə və maşkinənı ehtiyoconkuy.

İron İslam Respublika silahinə ğıvvon fərmondə votışe: mığəddəsə mudafiə ,milliyə vəhdəti həmməysə muhimmə simvol və yolə hədəfonku mudafiə kardeyu iradə ğıvvəy.

İron İslam Respublika silahinə ğıvvon fərmondə votışe: mığəddəsə mudafiə ,milliyə vəhdəti həmməysə muhimmə simvol və yolə hədəfonku mudafiə kardeyu iradə ğıvvəy.

Bə İRNA xəbon əsosi sərləşkər sed Əbdurrəhim Musəvi ımruj mığəddəsə mudafiə əsəron hifz iyən nəşr təşkilati mudiron sərosəriyə iclosədə ki mığəddəsə mudafiə boğə mozeyədə bərpo be votışe: mığəddəsə mudafiə təlimaton həğiğiyə mənoədə məmləkəti ımruj və maşkinənı ehtiyoce.