Jan 14, 2022 09:51 Asia/Tehran
  • Rəisi:sanksiyaon be əsər kardeyu fəaliyyəton bə muzakirə anqıl bə ni.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: İroni devlətdə sanksiyaon ləğv kardeyu fəaliyyəton bə muzakiron anqıl bə nin

İron İslam Respublika prezdenti votışe: İroni devlətdə sanksiyaon ləğv kardeyu fəaliyyəton bə muzakiron anqıl bə nin.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika prezdent sed İbrahim Rəisi ımruj qıləy tıvittdə bə ım məsələ işarə kardeədə ki sanksiyaon darışteyu cəhdon ciddiyə sorətədə devləti bərnamədəy . əlovəş karde 13 minnə devlətdə sanksiyaon be əsər kardeyu fəaliyyəton bə muzakiron anqıl bə nin.

Prezdent Rəisi əlovəş karde ımruj sanksiyaon ısətnə şərayetəndə çəmə nati həvate əxtə ve bə ki həni niqəranətimon ni və çəy bəromə həm bə məmləkət oqardedə.

 

Tags