Jan 19, 2022 09:58 Asia/Tehran
  • Rəisi:İron və Rusiyə həmkoəti məntəğədə əmniyyət bısoxte.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: İron və Rusiyə həmkoətion əmniyyət icod bıkəy. Və məntəğədə i tərəfə hərəkəton vəy bəqəte.

İron İslam Respublika prezdenti votışe: İron və Rusiyə həmkoətion əmniyyət icod bıkəy. Və məntəğədə i tərəfə hərəkəton vəy bəqəte.

Bə İRNA xəbon əsosi İron İslam Respublika prezdent sed İbrahim Rəisi ımruj Tehroni bə Maskva tərk kardeku nav Mehrabadı aeroportədə votışe: ım səfər Rusiyə prezdent Veladimir Potinı dəvəti əsosədə əncom bedə və ım səfərədə məntəğəiyə diplamatikə fəaliyyəton inkişafiyu fəaliyyət bəbe.

Rəisi əlovəş karde İroni əlağə dıştə hamsuyan xususi Rusiyə məmləkət kisiyasiyə fəaliyyətış heste və mıxtəlif baxşonədə ixtisadi və ticariyə həmkoətişon heste həmmə mınosibəton inkişafiyu qıləy barzə nuğtə be bəzne.

 

 

 

Tags