Jan 23, 2022 14:52 Asia/Tehran
  • De Həzrət Fatimə Zəhra(s) səadətinə viladəti sorəqardışi mınosibəti təbrik

Imruj 1 şanbə hicri ğəməri 1443 nə sori cəmadiussani 20(2022 yanvari 23) Xıdo rəsul həzrət Muhəmməd (s) qiramiyə kinə və dınyo şiəyon 1 minnə imom əmire mominan Əli ibne Əbitaleb(ə) həyat həmro Həzrət Fatimə Zəhra(s) səadətinə viladəti sorəqardışe.

Imruj 1 şanbə hicri ğəməri 1443 nə sori cəmadiussani 20(2022 yanvari 23) Xıdo rəsul həzrət Muhəmməd (s) qiramiyə kinə və dınyo şiəyon 1 minnə imom əmire mominan Əli ibne Əbitaleb(ə) həyat həmro Həzrət Fatimə Zəhra(s) səadətinə viladəti sorəqardışe.

Həzrət Fatimə Zəhra(s) hırdənəti co vəhyı kədə dıştə qiramiyə dədə Həzrət Muhəmməd(s) hidayətonədə bə kəmal və elm iyən fəziləti barzə mərtəbəon rəsə.

İron İslam Respublika telerədyo de həzrət Fatimə Zəhra(s) səadətinə viladəti sorəqardışi mınosibəti bə həmmə mıslmonon və dınyoədə ozodəti tələb kardəkəson təbrik votedə.