Jan 24, 2022 11:54 Asia/Tehran
  • Azərbaycan Respublika və İroni hərbiyə həmkoətion təhlil bin.

İron İslam Respublika mudafiə vəzir və Azərbaycan Respublika Tehronədə bıə səfir 2 qılə məmləkəti hərbiyə həmkoətion iyən hərbi və texnoloqiya baxşonədə fəaliyyətonışon təhlil karde.

İron İslam Respublika mudafiə vəzir və Azərbaycan Respublika Tehronədə bıə səfir 2 qılə məmləkəti hərbiyə həmkoətion iyən hərbi və texnoloqiya baxşonədə  fəaliyyətonışon təhlil karde.

Azərbaycan Respublika Tehronədə bə səfir Əli Əlizadə de İroni mudafiə vəzir Muhəmməd Rıza Aştiyani vindımonədə 2 qılə məmləkəti hərbiyə  həmkoətion təhlil bin.

Im vindımonədə Azərbaycan Respublika  və İroni yolon xususiyə diğğət bə 2 qılə məmləkəti həmkoətion tərəf bə və Tehron və Boku  nezə rabitonku ıştə roziyətişon elan karde.

 

 

Tags