Jan 25, 2022 11:54 Asia/Tehran

İran-Press: Roon vəziri bə Az. Respublikə səfə zamonədə İroni çı Qərəboği sənibəton soxtey loyihədə fəalə iştirokış tələbış karde.

Tags