Jan 25, 2022 12:30 Asia/Tehran

Zımıstoni fəslədə İroni əksər məntəğəon şiddətinə sard, voa və kulokiku təsir seydə,lakin İroni cənubədə Buşehr əyoləti Zirrah şəlolə de bahari həvo turiston ğəbul kardedə.

Tags