Jan 25, 2022 13:45 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan:ne şərği-ne ğərbi siyasət ve zumand səhih ıştə vırədəy.

İron İslam Respublika xarici koon vəziri votışe:istiğlali baxşədə ne şərği-ne ğərbi siyasət ve zumand ıştə vırədə səhih ğərorış qətə.

İron İslam Respublika xarici koon vəziri votışe:istiğlali baxşədə ne şərği-ne ğərbi siyasət ve zumand ıştə vırədə səhih ğərorış qətə.

Bə İRNA xəbon əsosi İroni xarici koon vəzir Huseyn Əmir Əbdullahiyan zinə İroni xarici koon vəzorətxonə siyasi və beynəlxalğə təhğiğat mərkəzədə İron və hamsuyan milliyə iclosi oxoədə votışe: ve oşko elan kardəm ki xarixiyə rabitədə de şərğ və ğərb ko kardəmon əmmo istiğlali baxşədə ne şərğ-ne ğərb siyasət ve zumand ıştə vırədə səhih ğərorış qətə.

 

Tags