Jan 28, 2022 14:25 Asia/Tehran
  • Prezdent Rəisi 15 minnə ostaniyə səfər ımruj sıb bə Qilani ostan təşkil bə.

Qilanədə bıə vəliye fəğih nımayəndə Ayətullah Fəlahəti və Qilani ostandar Dr Əsədullah Əbbasi dərhal bə prezdenti və beşin.

Prezdent Rəisi 15 minnə ostaniyə səfər ımruj sıb bə Qilani ostan təşkil bə.

Qilanədə bıə vəliye fəğih nımayəndə Ayətullah Fəlahəti və Qilani ostandar Dr Əsədullah Əbbasi dərhal bə prezdenti və beşin.

Im təşkil bə səfərədə prezdenti kali vəziron iyən muavenon dəy həmro hestin.

Mıxtəlif mərkəzonku be xəbə vindımon , de qilani mıxtəlif qruponədə bə şəhrvandon vindımon ,idariyə şuraədə huzur iyən mətbuatiyə iclosədə iştirak karde prezdent Rəisi bə Qilan 1 rujə səfəri bərnamonkoy.

 

Tags