Feb 13, 2022 13:39 Asia/Tehran
  • Vyana muzakiron oxonə xəbəron.

Vyana muzakiron 8 nə devrə 5 nə rujədə İroni məsləhəton təhlil kardeədə bərpo be.

Vyana muzakiron 8 nə devrə 5 nə rujədə İroni məsləhəton təhlil kardeədə bərpo be.

Bə İRAN PRESS aqentəti xəbon əsosi Vyanaədə  muzakiron 8 nə devrə 5 nə rujədə ki sanksiyaon darışteyu əncom bedə  İroni yolə muzakirə bıkə şəxsiyyət Əli Bağıri  cu bə cu de Rusiyə nımayəndə Mixail Oliyanov, Çinı nımayəndə Vanq kovan və Avropa itifaği nımayəndə Enrike Mora vindımonış karde .

Həmzəman de siyasiyə muzakiron İron və 4+1 koəzınon(eksperton) iclos həm Vyana Koborq hotelədə  tosə nimə şəv bərpo be.

 

Tags