Mar 16, 2022 12:27 Asia/Tehran

Xurrəmabad,Babatahir və Fəlak əl-Əflak şəhr,çı İroni loron nıştə həmməysə dıjdə şəhronin.çın şəhri torıxi vindəninə vıron və ləzzətinə kəbobonku əlovə, təbii attraksionon bə Xurrəmabadi səfə kardə həmməkəson yodo mandedə.

Tags