May 08, 2022 09:25 Asia/Tehran

Bə İroni Mətbuat Xəbə Agentəti doə məlumoti əsos, Səholan mağarə Həmədoni Ali Sədr Ovinə Mağarə bəpeşt çı İroni dıminə həmməysə dıjdə mağarəy və de bəştəməxsus mənzərə iyən ğəşənqə təbiyi təsiron çı xarici turiston dığğəti cəlb kardedə.

Tags