May 10, 2022 14:27 Asia/Tehran

Şəvvalə manqi 8 de Ali-Səud rejimi vəhhabion vositə Ərəbıstoni Bəği ğəbıstonədə bıə Əiməe Əthar(ə)-i pokə hərəm iyən ğəbon xərobə karde sorəqardışi bərobər be.

Tags