May 17, 2022 14:24 Asia/Tehran
  • Əmir Əbdullahiyan:de hamsuyan qamə rabitə  məntəğə deşmenon məyus kardə.

İroni xarici koon vəzir de İ bə ərəbə əmirətion tojə prezdenti vindımon dəvoneku işarəş karde və de hamsoyan qamə rabitəş məntəğə deşmenon naomidi dəlilış zınə.

İroni xarici koon vəzir de İ bə ərəbə əmirətion tojə prezdenti vindımon dəvoneku işarəş karde və de hamsoyan qamə rabitəş məntəğə deşmenon naomidi dəlilış zınə.

Bə İRNA xəbon əsosi Huseyn Əmir Əbdullahiyan ımruj sıb qıləy tıvitterə mesajədə nıvıştışe: İron İslam Respublika və İ bə ərəbə əmirətion rabitədə tojə səhifə obəy ve qam hamsoyan dasi qətedəmon , de hamsoyan qamə rabitə məntəğə deşmenon məyus kardə.

 

Tags