May 18, 2022 15:21 Asia/Tehran
  • İron İslam Respublika prezdent məmləkəti qard-xoki problemon rişəku həl karde həxədə işarəş karde.

İron İslam Respublika prezdent məmləkəti qard-xoki problemon rişəku həl karde həxədə işarəş karde.

İron İslam Respublika prezdent məmləkəti qard-xoki problemon rişəku həl karde həxədə işarəş karde.

Qardo xoki tofan dəvardə rujonədə İroni kali ğərbiyə  hamsuyanış mincumlə Suriyə,İrağ və İordan məmləkəton osmonədə təsirış noə.

Qard-xoki ım tofan Tırkiyə yolə səddi soxte 1 minnə nəticonkuy.

Barselon nomo bıə beynəlxalğə saytiku ım qaroxoki xəritə  təğib tojə təşkil bə  qardxoki əvvəl İrağ və Suriyə veyə baxşon qəte nışon dodə və peşo bə İron daxil bə.