May 21, 2022 12:15 Asia/Tehran

İsfahan – İroni Mətbuat: Mıdofiyə Vəzərotxonə Aviasiya Sənaye Təşkiloti mıtəxəssison tərəfiku hozzı kardey bıə “Simorgh” sıvıkə nəğliyyot təyyorə İsfahan Hesa şirkətədə mıdofiyə və silohinə ğıvvon dastək vəzir briqada general “Məhəmməd Rıza Aştiyani” iştirakı təğdım kardey be.

Tags