May 24, 2022 10:08 Asia/Tehran

İ şambə ruji Tehroni Şəhidon Meracədə de mığəddəsə hərəmi mıdofiyəçi şəhid “Səyyad Xodayi” cənozə vido mərosim de çın şəhidi xıyzoni uzvon iştiroki bərp bıə.

Tags