May 27, 2022 14:46 Asia/Tehran

"Səlom Fərmondə" nomo nəğmədə ki bə İroni nocıvonon iyən tojə nəsli məxsus handə bəy, hırdənon bə İmom Zəman(ə)-i səlom vığandən iyən bə İroni nizom və Yolə Rəhbəri ıştə bəfodorəti nışo dodən.