May 28, 2022 10:08 Asia/Tehran

Kiş - IranPress: Kariz zəmini ji şəhr Hormuzqan əyoləti Kişi ləpəki 16 metrə nığıliyədə bıə və təxminən 2500 sor umrış bıə yeganə kanə ovə xəzinəy.

Tags