Jun 12, 2022 09:38 Asia/Tehran

Kermanşah iyən Kırdıstoni əyoləton miyono sərhədədə,Paveh şəhəri Həcıc diyədə ziyodə turist cəlb kardə qıləy pard heste.

Tags