Jun 26, 2022 11:39 Asia/Tehran

Susən Çılçıroği (Zanbaği) vıl qıləy nadirə vıle və dınyoədə həmməysə nadirə vılonku qıləyniye.Damaşi di Qiloni viloyəti Çılçıroği(Zanbaği) vıli əsosə perəsə vırə bə hisob omeydə.

Tags