Jul 03, 2022 14:35 Asia/Tehran
  • Almatiədə İroni məhsulon nımoyişqo, İroni ixracati zumandətion nımoyiş

Almati-İran Peres: Ğəzaxıstoni Almati şəhrədə, İron İslam Respublika ixtisosiyə məhsulon vey yolə nımoyişqoh bərpo bıə.